Deszki Szerbek

Interreg–IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország–Szerbia

 

HandCraft projekt (HUSRB/1903/31/0089)

Projekt leírása:

A HandCraft – „Future from the Past - Development of Cross-border Heritage Tourism Based on Handicrafts” projekt (HUSRB/1903/31/0089) a deszki "Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület és a szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület együttműködésében valósul meg, 2021.07.01-2022.12.31. között, 18 hónap alatt, az Európai Unió társfinanszírozásával.

Az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködés Program Magyarország-Szerbia által támogatott projekt célja, hogy a népi kultúrára épülő turisztikai értékkel bíró programok sorát bővítsük és a hagyományos népi mesterségeken és anyagi kultúrán alapuló kézművességet határon átnyúló örökség-turisztikai szolgáltatássá fejlesszük és kínáljuk azt az érdeklődők számára.

Tapasztalataink szerint a népművészet és népi kultúra iránt van érdeklődés, ezek elemei és fajtái turisztikailag értékesek és érdekesek, van vonzerejük; a népi hagyományokon alapuló kézművesség gyakorlása, művelése és tanítása, ezek megismertetése a szélesebb közönséggel a határ mindkét oldalán, a technikák és motívumok megőrzése érdekes a szélesebb közönség számára.

A szálas anyagoktól a fáig, a gyöngytől az agyagig és a nemezig, a vesszőtől a mézig és a kukoricáig számos alapanyaggal valósulnak meg a műhelymunkák, köztük a citerakészítés is helyet kap.

Az értékteremtés, az új megszerzése mellett az élményszerűség és a kézzelfoghatóság sokak számára jelent tartalmas és élvezetes időtöltést, kiszakadva a digitalizált, virtuális világ egyhangúságából, megtalálva a kézzel alkotás örömét.

A kézművességre általánosságban és a népi mesterségek egy részére alapozva olyan programsorozatot indítottunk el egyéb programjainkhoz kapcsolódva vagy azoktól függetlenül, amely ezt az élményt és tudást kínálja, változatos módokon és tartalmas, de egyben szórakoztató jelleget ötvözve az edukatív és tudatos gondolkodásmóddal.

A projekt tematikus kézműves műhelymunkákat, nyitott foglalkozásokat, kiállításokat valósít meg, illetve offline és online fotóarchívumot hoz létre a népi mesterségek bemutatására, valamint animációs filmeket készít a népművészet turisztikai marketingje céljából és kurzusokat is szervez a kézművesség területén.

Nagyobb szabású eseményeken is a hagyományok őrzése és a tudás átadása lesz meghatározó: táborok szerveződnek gyerekeknek, ahol a kézművesség mellett a népzene, -tánc és –dalkultúra is program lesz, valamint 3 alkalommal interaktív kiállításokat is rendezünk 2022-ben Palicson, Szabadkán és Mórahalmon az időközben elkészült „termékek” kerülnek bemutatásra.

Összesen 18 műhelymunka, 3 tábor Deszken és Horgoson, 3 kiállítás kerül megrendezésre, valamint fesztiválokon (Ajvár, Palicsi Magyar Sokadalom, Banatski Sabor, Gyermek Szólótáncverseny) is bekapcsolódhatnak az érdeklődők a tematikus kézműves programokba (ajvárkészítés, kukoricás ételek, nemezelés, famívesség, stb.).

Izgalmas projektfeladat az 5 db, egyenként 3-4 perces animációs film elkészítése a népi mesterségek, hagyományos népi élet, népi kultúra és hangszerek/hangszeres zene témakörben vizuális, turisztikai marketing értékű animációk, videoklipek formájában, szórakoztató, ugyanakkor kedvcsináló jelleggel. Ezek felhívják a figyelmet a népi kultúrára, a hagyományos népi mesterségekre és anyagi kultúrára alapozó kézművességet felölelő örökség-turizmus lehetőségeire, a népzene/néptánc és hangszerek különleges kapcsolatára.

A projekt része a Vezető Kedvezményezett mintegy 200 m2 területű kézműves műhely-együttesének építése és birtokba-vétele nyitott műhelymunkák formájában Deszken, valamint anyagok, eszközök és viseletek beszerzése is a projektpartnereknél, ahogyan más egyesületek képviselőinek tanítása egyes technikákra és motívumokra is közös műhelymunkák során.

A projekt tematikájának fókuszát egyfelől a gasztronómia alkotja (ahol az alapanyag egyben étel-alapanyag is), másfelől jeles eseményekhez kötődik (ünnepek), továbbá kapcsolódik az egyes alapanyagok felhasználásában a népi hagyományok, -kultúra és -művészet művelése során.

A projekt eseményeiről és eredményeiről weblapon (handcraft.eu), a közösségi és hagyományos médiában rendszeresen hírt adunk és beszámolunk, minél többek számára lehetővé tenni a bekapcsolódást programjainkba a határ mindkét oldalán.

A képek itt tekinthetőek meg!

Videók az alábbi hivatkozásokon tekinthetőek meg:

Kézműves tábor nemezzel, agyaggal és fával

Deszki Szerb Falunap és Ajvár Ünnep

Talentum Egyesület gyöngyözés workshop

Talentum Egyesület sajtónyilvános projektnyitó

 

© IntroWeb | 2021 - Weboldal készítés, SEO