Hagyományőrző szerb népzenei- és néptánc tábor a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület szervezésében (NEMZ-TAB-15)

Hagyományőrző szerb népzenei- és néptánc tábor a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület szervezésében (NEMZ-TAB-15)

NEMZ-TAB-15 - Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési támogatására

Programunkat a településünkön élő gyermekek számára szerveztük azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek a szerb anyanyelv-, néptánc-, népzenei hagyományokkal, a szerb közösségek által ismert és gyakorolt népszokásokkal, mely ismeretek felhasználhatóak a későbbi közösségi- és szabadidős tevékenységük során is. Ennek keretében korcsoportonként anyanyelvi-, népzenei-, néptánc- és kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Egy népcsoport életét jól szimbolizálja népzenéje, habitusát jól tükrözik néptáncaik. Régen a családokban spontán módon sajátították el ezeket a "műfajokat" a gyerekek, ezen keresztül tanulták anyanyelvüket, megismerték a világot és érzelmileg is azonosultak vele. Sor kerül a hagyományos népi hangszerek bemutatására is, e lehetőség felkeltheti a diákok érdeklődését a népzene iránt is. A projekt során nemcsak a népdalokkal, néptáncokkal, népi kézműves szokásokkal ismerkedtek a résztvevők, szerettük volna a néprajz világában is eligazítani őket - felidézve egy-egy dal vagy tánc tanulása során, hogy azt milyen alkalommal, milyen tevékenység közben él foglalkozó emberek gyakorolták, így közelebb kerülhetünk azokhoz az érzésekhez, melyekből adott hagyomány fakadt, s fontos szerepet töltött be a szülőföld megismerésében és szeretetében is. Mindemellett a népi kismesterségek közelebb hozták őket a természethez, mert az alkalmazott anyagok mind természetes anyagok. A tábor témája jól illeszkedik a népismeret tantárgyhoz, az iskolában tanultakat a valóságban is meg tudták tapasztalni a résztvevők.

A program megvalósításához pályázati támogatást is nyertünk 500.000 Ft értékben.

A programot támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, közreműködő szervezet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

© IntroWeb | 2021 - Weboldal készítés, SEO