Helyi identitás és kohézió erősítése a Tisza és a Maros közén (TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005)

Helyi identitás és kohézió erősítése a Tisza és a Maros közén (TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005)

DESZK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM


HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE A TISZA ÉS A MAROS KÖZÉN
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00005


Deszk Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint Tiszasziget Község Önkormányzata, Ferencszállás Községi Önkormányzat, Klárafalva Községi Önkormányzat és a „Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület pályázati támogatást nyert a helyi lakosság közösségi szerepvállalásának ösztönzését és a helyi felelősségtudat erősítését szolgáló programok megvalósítására. A közösségfejlesztési programok módszertanát és a segítő mentorhálózatot az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállas” című kiemelt projekt biztosítja.


A projekt célja a közösség szakmai és szervezeti hátterének megteremtése, a célterületen megvalósuló közösségi kezdeményezések és közösségfejlődés támogatása, a helyi tudástőke hálózati szintű kiterjesztése és az identitás megerősítése a közösségfejlesztési célok elérése érdekében, és végül, de nem utolsó sorban az érintett településeken élők életminőségének javításával a helyi identitás és kohézió fokozása.


Vezető kedvezményezett:
Deszk Község Önkormányzata


Konzorciumi partnerek:
Tiszasziget Község Önkormányzat
Ferencszállás Községi Önkormányzat
Klárafalva Községi Önkormányzat
„Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület

Projekt összköltsége: 40.000.000,-Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt időtartama: 2018.01.22. - 2021.04.22.

A program eredményeképpen fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás és végül, de nem utolsó sorban kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés.

A projektben részt vevő településekre érkező TOP projekt tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában közreműködő partnerünk a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.

További információ kérhető: Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7., e-mail: titkarsag@deszk.hu, Tel.: 62/571-580.

 Mellékletek:

© IntroWeb | 2021 - Weboldal készítés, SEO